Готуємося до опалювального сезону, облаштовуємо укриття та місця проживання внутрішньо-переміщених та евакуйованих осіб. НОВІ ЗМІНИ ДО ПОСТАНОВИ 169.

0

10 серпня 2022 року набрали чинності чергові зміни до Постанови 169, затверджені Постановою Кабінетом Міністрів України від 2 серпня 2022 р. № 874 “Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169”, якою встановлено:

Підпункт 1 після абзацу дев’ятнадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:

“публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються для:

– проведення заходів із мобілізації та цивільного захисту;

– будівництва, реконструкції, капітального ремонту та облаштування місць проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб;

– будівництва, реконструкції, капітального ремонту та облаштування захисних споруд цивільного захисту, у тому числі подвійного призначення, найпростіших споруд, укриттів;

– підготовки до проведення опалювального сезону.

Дані доповнення відносяться до винятків щодо придбання товарів, робіт і послуг, вартість яких становить або перевищує 50 тис. гривень, і може здійснюватися без застосування порядку проведення спрощених закупівель та/або електронного каталогу.

Розглянемо що ж слід розуміти під кожним з цих вийнятків.

Проведення заходів із мобілізації та цивільного захисту.

Відповідно до Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” під мобілізацією слід розуміти комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду (охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій), а Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту – на організацію і штати воєнного часу.  

Кодексом Цивільного захисту населення України регулюються відносини, пов’язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту.

Зокрема, розділом IV даного Кодексу визначено порядок захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій, визначено першочерговий алгоритм дій у разі загрози або у разі виникнення таких ситуацій, визначено заходи і засоби щодо їх запобігання та усунення, визначено види захисту населення і територій у надзвичайних ситуаціях, закріплено необхідність навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях як обов’язок формування культури безпеки життєдіяльності населення як способу підвищення рівня безпеки.

Тобто, до даного пункту відносяться заходи як з мобілізації, такі як  функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, а також виконання громадянами України свого конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни та захист цивільного населення шляхом навчання, оповіщенням, проведення заходів з евакуації, запобігання та усунення наслідків у разі виникнення надзвичайної ситуації.

В нашому випадку під виникненням надзвичайної ситуації слід розуміти введений воєнний стан по всій території України. Проведення таких заходів здійснюють відповідні державні органи або ж надають відповідні вказівки для їх виконання.

Будівництво, реконструкції, капітального ремонту та облаштування місць проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб.

Слід звернути увагу що у цьому пункті мова йде, не лише про створення об’єктів (будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) для проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб, але й про їх облаштування. Потреба у виконанні даних робіт та їх облаштування виникла у час воєнного стану і не була запланована на початку календарного року. 

Щодо облаштування, то номативний акт не містить визначення, що саме слід розуміти під цим поняттям. У будь якому разі обираючи даний виняток, замовники повинні обґрунтувати свою потребу щодо виконання даних робіт, послуг (поточного ремонту) чи закупівлі для цього певних товарів.

Будівництво, реконструкції, капітального ремонту та облаштування захисних споруд цивільного захисту, у тому числі подвійного призначення, найпростіших споруд, укриттів.

Відповідно до ст. 2 Кодексу цивільного захисту України, захисні споруди цивільного захисту – інженерні споруди, призначені для захисту населення від впливу небезпечних факторів, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів.

Тобто, враховуючи ситуацію в країні та потребу в наявності для населення споруд цивільного захисту,  укриттів, а також відповідного їх облаштування. 

Для впорядкування таких споруд для навчальних закладів слід дотримуватися Рекомендацій щодо організації укриття в об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту персоналу та дітей (учнів, студентів) закладів освіти зазначених у листі ДСНС від 14.06.2022 №03-1870/162-2 “Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти”.

В даному пункті теж відсутнє пояснення що ж слід розуміти під “облаштування”, тому слід виходити з кожної окремої потреби замовників.

Підготовка до проведення опалювального сезону

Даний пункт є зараз одним з найважливіших, адже потребує неабиякої відповідальної підготовки у мирний час, а що вже казати про підготовку до зими під час воєнного стану.

Наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року N 620/378 “Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду” затверджений порядок підготовки до проведення опалювального сезону. 

Даним наказом встановлено, що підготовка включає в себе не лише виконання планових ремонтів та робіт, що забезпечують надійну експлуатацію устаткування, але і в забезпеченні основного обладнання, утеплення і освітлення виробничих будівель і споруд. 

Однак тут слід розмежовувати планову підготовку, яка здійснюється кожного року та особливості підготовки у воєнний час. Так планова підготовка до опалювального сезону має здійснюватися відповідно до Закону “Про публічні закупівлі”, а підготовка у воєнний час має здійснюватися в порядку визначеному Постановою і лише в нагальних випадках, як виключення до цієї Постанови.

Зазначимо, що підготовка до опалювального сезону регулюється також і низкою інших нормативних актів, зокрема: Законами України “Про теплопостачання”, “Про житлово-комунальні послуги”, Правилами користування тепловою енергією затвердженими Постановою КМУ від 03.10.2007 р №1198, Правилами підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 10.12. 2008р. №620.

Міністерство енергетики України відповідно до Положення, є головним органом, який, забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики і теплопостачання. 

Окрім цього, останніми змінами до Постанови 169 пункт 5-1 викладений в наступній редакції: 

військові адміністрації, сільські, селищні, міські ради, їх виконавчі органи під час закупівлі засобів індивідуального захисту можуть здійснювати попередню оплату на строк та у розмірах, визначених у договорах про закупівлю товарів і послуг

Таким чином розглянувши останні доповнення до Постанови 169 хочемо зазначити, що  рішення щодо можливості придбання товарів, робіт та послуг без застосування порядку проведення спрощених закупівель/електронних каталогів приймається замовником самостійно з відповідним обґрунтуванням застосування тих чи інших винятків або відповідно до розпоряджень відповідних органів.

Обираючи спосіб проведення закупівель в умовах воєнного стану замовники мають дотримуватися принципів здійснення закупівель та розуміння того чи є закупівля плановою чи такою що викликана умовами воєнного стану. А також при укладенні прямих договорів замовник мав би аналізувати ринок та його цінову пропозицію.

15 серпня 2022 року Міністерством економіки України було підготовлено та оприлюднено інформаційного листа № 3323-04/58791-06 “Щодо змін, внесених до порядку закупівель у період воєнного стану”, які стосуються змін до Постанови 169, які вступили в дію з 10.08.2022р.

А 16 серпня 2022р. набрав чинності Закон України “Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”, згідно якого строк дії воєнного стану продовжено з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб, а саме до 21 листопада 2022 року.

Тож вдалих вам закупівель, адже кожен зараз працює заради перемоги України та її ефективного функціонування на всіх фронтах. І не забувайте, що з будь яких питань ви можете звертатися до нас за консультацією.

Слава Україні!

Матеріал підготовано в рамках проекту за підтримки IWPR

Поширити:

Коментарі закриті.