Розгляд тендерних пропозицій: аномально низька ціна та 24 години на усунення невідповідностей

0

Команда Центру громадського моніторингу та досліджень постійно отримує запити від уповноважених осіб замовників щодо застосування двох інструментів при розгляді тендерних пропозицій: аномально низька ціна тендерної пропозиції та 24 години на усунення невідповідностей. В даній статті ми пропонуємо замовникам опис яким чином варто діяти в одній та іншій ситуації під час проведення процедур відкритих торгів.

Аномально низька ціна тендерної пропозиції

Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» (далі по тексту – Закон), на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі по тексту – Особливості), визначено таке формулювання аномально низької ціни тендерної пропозиції:

«ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції»

Слід зазначити, що замовник не повинен самостійно розраховувати вищенаведені відсотки. Система автоматично визначає аномально низьку ціну, за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота), тобто жодних дій з боку уповноваженої особи вчиняти не потрібно, можемо лише спостерігати за процесом. Від моменту, коли система розрахувала пропозицію учасника аномально низькою, учасник відкритих торгів повинен самостійно надати протягом одного робочого дня, з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції. Наприклад: якщо аукціон відбувся сьогодні, то учасник, ціна якого визначене аномально низькою, має час до кінця наступного робочого дня завантажити в систему Prozorro обґрунтування такої низької ціни. 

Дана норма не застосовується у разі проведення спрощених закупівель чи закупівель із застосуванням електронного каталогу, а лише у випадку проведення конкурентних процедур закупівель, на даний момент це власне відкриті торги.

Після цього можливий наступний розвиток подій:

 •  Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли учасник процедури закупівлі не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом визначеного строку;
 • Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою.

Зверніть увагу, що відсутність обґрунтування або ж надання його після встановленого терміну, є підставою для обов’язкового відхилення. Отже, щоб замовник надалі перейшов до розгляду його тендерної пропозиції, учасник зобов’язаний надати свої аргументи. Законодавець пропонує нам наступне:

«Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про:

 • досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва;
 • сприятливі умови, за яких учасник може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальна цінова пропозиція (знижка) учасника, та ін..;
 • отримання учасником державної допомоги згідно із законодавством».

В свою чергу, відхилення через неналежне обґрунтування, є досить дискусійним поняттям та носить доволі великий ризик, оскільки в законодавстві не визначено значення «належне» чи «неналежне» – це суб’єктивна аргументація замовника. Учасник може оскаржити дії замовника та добитись скасування рішення щодо його відхилення через неналежне обґрунтування. 

Розглядаючи скарги щодо аномально низької ціни, Колегія АМКУ часто стверджувала:

«…документація [замовника] не містить окремих вимог до порядку формування ціни пропозиції учасника та порядку формування обґрунтування аномально низької ціни. Враховуючи наведене, пропозиція скаржника була неправомірно відхилена Замовником».

Висновок можна тлумачити так: якби замовники заздалегідь прописали в тендерній документації вимоги до обґрунтувань аномально низької ціни, вони могли б вимагати дотримання цих вимог і відхиляти за розпливчасті обґрунтування. Водночас, це певною мірою буде суперечити законодавству про публічні закупівлі, адже воно не наділяє замовників правом встановлювати обов’язкові до виконання учасниками критерії оцінювання обґрунтувань аномально низької ціни, а пункт 37 Особливостей чітко визначає, що обґрунтування аномально низької ціни надається саме у довільній формі. Тому вибір, як діяти все ж лежить на замовнику, та ми не рекомендуємо відхиляти тендерній пропозиції учасників саме через неналежне обґрунтування. 

24 години на усунення невідповідностей

Процес вибору переможця торгів нерозривно пов’язаний з розглядом тендерних пропозицій учасників на предмет їх відповідності кваліфікаційним, технічним вимогам замовника та іншим вимогам, встановленим в тендерній документації.

Згідно Особливостей, якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Отже, якщо з 5 робочих днів замовнику потрібно, так би мовити, «передбачити» 2 дні для можливого виправлення невідповідностей учасником, то фактичний строк розгляду тендерної пропозиції становить 3 робочих дні. Однак частиною 10 статті 29 Закону, дозволяється аргументоване продовження розгляду тендерної пропозиції до 20 робочих днів з обов’язковим оприлюдненням повідомлення про продовження строку розгляду в системі Prozorro.

В даному випадку невідповідності тендерної пропозиції визначає не система, а саме уповноважена особа, яка вручну готує повідомлення про усунення невідповідностей та завантажує його в систему Prozorro. Так, як в Особливостях не регламентовано, яким чином має формуватись повідомлення про усунення невідповідностей, можемо шукати відповідь у Законі. Тому у повідомленні варто зазначати: 

 • що саме відсутнє чи невідповідне в тендерній пропозиції учасника; 
 • посилання на норму тендерної документації, щодо якої виявлена невідповідність; 
 • перелік інформації та / або документів, які повинен подати учасник для усунення виявлених невідповідностей

Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією.

Неможливо усунути невідповідність в документах у разі:

 • відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
 • відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції.

Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Тобто, виправляється інформація, яка все ж таки була подана у складі тендерної пропозиції, та її виправлення не впливає на технічні характеристики.

Після оприлюднення в системі Prozorro підготовленого замовником повідомлення про усунення невідповідностей тендерної пропозиції, учасник має рівно 24 години на завантаження необхідних документів до своєї ж тендерної пропозиції. У разі, якщо учасник не завантажив необхідних документів та не усунув виявлених невідповідностей, це і є обов’язкова підстава для відхилення його тендерної пропозиції.

Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.

Звертаємо увагу, що розміщення повідомлення про усунення невідповідності – це обов’язок замовника, а не його право. У випадку, коли учасник подав тендерну пропозицію з помилками або невідповідностями, він має можливість виправити їх саме на етапі розгляду тендерної пропозиції замовником. Якщо ж учасник вчасно не усунув виявлені невідповідності у встановлений термін,  замовник буде змушений відхилити його тендерну пропозицію. 

Візуалізація дій замовників та учасників відображені у наступній таблиці:

Аномально низька ціна

24 год на усунення невідповідностей

Дії замовника

Дії учасника

Дії замовника

Дії учасника


(аномально низька ціна визначається ЕСЗ автоматично за наявності не менше двох учасників)

повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції обґрунтування в довільні формі через ЕСЗ в електронній формі

в разі виявлення невідповідності тендерній документації пропозиції учасника, замовник самостійно доводить до відома учасника через повідомлення в ЕСЗ з вимогою про усунення невідповідностей

з моменту отримання повідомлення в ЕСЗ щодо виправлення невідповідностей, довантажити до своєї тендерної пропозиції необхідну інформацію чи документи протягом 24 годин

 • зобов’язаний відхилити аномально низьку пропозицію у разі ненадходження такого обґрунтування або надходження після спливу визначеного ЕСЗ терміну
 • може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у разі якщо учасник не надав належного обґрунтування 

може оскаржити дії замовника, та у разі задоволення його скарги органом оскарження, скасувати рішення щодо його відхилення через неналежне обґрунтування

зобов’язаний відхилити у разі якщо учасник не виправив виявлені невідповідності протягом визначеного терміну або змінив предмет тендерної пропозиції під час виправлення виявлених невідповідностей

може оскаржити дії замовника, та у разі задоволення його скарги органом оскарження, скасувати рішення щодо його відхилення

 

Матеріал підготовлено в рамках проєкту «Сприяння підзвітності у західній Україні» що підтримується Національним фондом на підтримку демократії (NED)

Поширити:

Коментарі закриті.