Азотні добрива від комп’ютерних шахраїв за подвійною ціною

0

Львівський національний аграрний університет уклав два договори з ТОВ «Техніка для бізнесу» щодо закупівлі добрив азотних, мінеральних чи хімічних. Сума договорів по двох лотах – 3 095 760,00 грн. Фірми, що розіграли тендер, ТОВ «Квадрокомп» і ТОВ «Техніка для бізнесу» мають спільну юридичну адресу, а основною спеціалізацією обох підприємств є продаж та обслуговування комп’ютерної та оргтехніки. Втрати з держбюджету склали 671 760 грн.

СУТЬ СПРАВИ:

14 квітня 2015 року Львівським національним аграрним університетом за результатом проведеної процедури відкритих торгів укладено два договори з ТОВ «Техніка для бізнесу». Предмет договору – закупівля добрив азотних, мінеральних чи хімічних. Сума договорів по двох лотах – 3 095 760,00 грн.

Відповідно до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, оприлюдненого на веб-порталі, на участь у даній закупівлі подано наступні пропозиції:

Номер і дата реєстрації замовником пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції, цінової пропозиції) Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника процедури закупівлі, код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків*, місцезнаходження/місце проживання, телефон/телефакс Інформація про наявність чи відсутність необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів(запитом цінових пропозицій) Ціна пропозиції або ціни окремих частин предмета закупівлі (лотів) (якщо окремі частини предмета закупівлі визначені замовником для надання учасниками пропозицій щодо них) Ціна за одиницю з врахуванням обємів вихначених документацією, грн/тонна

№1 від 25.03.2015 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Квадрокомп»,Код за ЄДРПОУ:23267510,

79040, м.Львів, вул..П’ясецького, 12

Тел..(032)2440433

наявні Лот №1-1836000,00 гривень з ПДВ;Лот №2-1328160,00 гривень з ПДВ Лот 1 15300,00

Лот 2 16602,00

№2 від 25.03.2015 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Техніка для бізнесу»,Код за ЄДРПОУ:22396671,

79016, м.Львів, вул..Шептицьких, 26

Тел..(032)2440041

наявні Лот №1-1795920,00 гривень з ПДВ;Лот №2-1299840,00 гривень з ПДВ Лот 1 14966,00

Лот 2 16248,00

Здійснивши аналіз інформації з офіційного загальнодержавного веб-порталу «Державні закупівлі» за період з початку 2013 до травня 2015 року було встановлено, що ТОВ «Квадрокомп» та ТОВ «Техніка для бізнесу» не перемагали у жодних торгах в Україні де предметом закупівлі були б добрива азотні, мінеральні чи хімічні, а ТОВ «Квадрокомп» не було переможцем загалом жодної процедури торгів.

Також, відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції Українимісцезнаходженням юридичної особи ТОВ «Квадрокомп», так як і у ТОВ «Техніка для бізнесу», є м.Львів вул.Шептицьких, 26. Інформація наявна у засобах масової інформації, зокрема мережі інтернет, вказує, що основною спеціалізацією обох підприємств є продаж та обслуговування комп’ютерної та оргтехніки.

Провівши аналіз цін на ринку азотних та мінеральних добрив західного регіону України, було встановлено, що вартість аміачної селітра (нітрат амонію, азотнокислий амоній – NН4NО3) становить в залежності від об’ємів і фасування 8500 – 9000 гривень за тонну (джерела тут і тут). А в пропозиції ТОВ «Техніка для бізнесу» ціна селітри аміачної становила 14 966 грн/тонну, тукосуміші – 16 248 грн/тонну. Зважаючи на зазначену інформацію та беручи до уваги значний обсяг закупівлі мінеральних добрив, можна припустити, що ціни визначені в договорах, укладених за результатами вказаних торгів є значно завищені і можуть призвести до значних фінансових збитків та нецільового використання коштів замовником торгів.

Окрім того, Львівським національним аграрним університетом, було здійснено ряд інших порушень процедури проведення відкритих торгів, зокрема:

 • у пункті 2 розділу 3 документації міститься вимога щодо надання учасником у складі своєї пропозиції інформації про субпідрядника (субпідрядників) у випадку, якщо планується  їх залучення, однак дана вимога суперечить пункту 16 частини 2 статті 22 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон), оскільки застосовується лише при закупівлі робіт або послуг. Крім того дана вимога замовника суперечить пункту 8 розділу 3 документації в якому вказано, що надання інформації про субпідрядників не вимагається.
 • у пункті 9 розділу 3 документації вказано, що в даній закупівлі «Поділ на лоти не передбачено» даний пункт суперечить пункту 3 розділу 1 документації, а також оголошенню про проведення закупівлі згідно із якими закупівля включає два лоти.
 • у пункті 5 розділу 5 Документації не вказано весь перелік підстав визнання торгів такими, що не відбулись, що суперечить Закону.
 • вимога у пп.8.1. додатку 1 документації щодо надання технічної специфікації відповідно до Додатку № 4 документації конкурсних торгів суперечить положенню викладеному в пункті 1 розділу 3 документації оскільки останній дозволяє подавати пропозиції щодо окремих лотів, а подання технічної специфікації згідно наданої форми (в додатку 4) не допускає цього. Отже вимога пп.8.1. є дискримінаційною та спрямована на обмеження конкуренції.
 • у декларації, яку повинен надати учасник відповідно до додатку 5 документації прописані положення окремі із яких стосуються виключно юридичних осіб, однак у випадку подання пропозиції учасником-фізичною особою, він також повинен надати вказану декларацію. В даному випадку надані дані можуть трактуватись, як підстава для відхилення пропозиції такого учасника. Отже дана форма документу згідно додатку 5 документації містить в собі дискримінаційну складову.
 • в переліку документів додатку 1 документації наведено два різні документи під номером 8.1., а також критерій/вимога номер 8 вказано двічі, це створює проблеми при підготовці пропозицій учасників.
 • в пункті 3 розділу 5 документації конкурсних торгів передбачена умова, згідно якої учасник-переможець торгів оплачує юридично-консультаційні послуги на користь «Виконавця торгів» у розмірі 4000 грн. Дана умова щодо оплати юридично-консультаційних послуг на користь третьої особи є дискримінаційною, оскільки вона жодним чином не передбачена у Законі, однак у разі відмови учасника-переможця оплатити дані послуги, його пропозиція буде відхилена замовником як така, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

ЮРИДИЧНА ЧАСТИНА СПРАВИ:

Від народного депутата Соболєва Є.В. в інтересах представників ГО «Українська Галицька Асамблея» були подані такі депутатські звернення:

ЗВЕРНУЛИСЯ до Прокуратури Львівської області;

ЗВЕРНУЛИСЯ до Держфінінспекції Львівської області;

ЗВЕРНУЛИСЯ до Антимонопольного комітету України.

ОТРИМАЛИ ВІДПОВІДІ:

28.05.2015р. отримано проміжну відповідь від Прокуратури Львівської області (№05/1-3451-15 від 28.05.2015р.) про скерування даного звернення за належністю до Державної фінансової інспекції у Львівській області.

25.12.2015р. отримано відповідь Державної фінансової інспекції у Львівській області (№06-02-15м/8324 від 25.12.2015р.)

Проаналізувавши копії документів, отриманих Львівського національного аграрного університету, держфінінспекція підтвердила наступне:

 • пункті 2 розділу 3 документації міститься вимога щодо надання учасником у складі своєї пропозиції інформації про субпідрядників, однак дана вимога суперечить п.19 ч.2 ст.22 Закону, оскільки застосовується під час закупівлі робіт і послуг.
 • в пункті 9 розділу 3 документації вказано, що в даній закупівлі «поділ на лоти не передбачено»; даний пункт суперечить п.3 розділу 1 документації, а також оголошенню про проведення закупівлі, згідно із якими закупівля включає два лоти.
 • відповідно до Статуту ТОВ «Техніка для бізнесу» місцезнаходження товариства – м.Львів, вул.П’ясецького, 12. Згідно Статуту ТОВ «Квадрокомп» місцезнаходження товариства – м.Львів, вул.Шептицьких, 26. Водночас на бланку ТОВ «Техніка для бізнесу» зазначена адреса м.Львів, вул.Шептицьких, 26, на бланку ТОВ «Квадрокомп» вказана адреса м.Львів, вул.П’ясецького, 12. Згідно виписки з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, довідки з ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік платника податків та свідоцтва про реєстрацію податку на додану вартість місцезнаходження ТОВ «Квадрокомп» і ТОВ «Техніка для бізнесу» – м.Львів, вул.Шептицьких, 26.
 • на виконання вимог п.3 п.п.3.3 додатку 1 документації конкурсних торгів учасник повинен був надати інформаційну довідку про виконання аналогічних договорів, яка повинна містити інформацію про замовників, предмет закупівлі, обсяг та період надання послуг. У своїй пропозиції ТОВ «Техніка для бізнесу» подало довідку про виконання аналогічних договорів, в якій вказано замовників ТОВ «Ніка Захід» та ПП «Селянський двір». В пропозиції ТОВ «Квадрокомп» представлено довідку, в якій зазначено досвід виконання аналогічних договорів – поставку мінеральних добрив Компанії «Мрія Агрохолдинг» та Фермерському господарству «Зоря». З метою підтвердження інформації, вказаної учасниками в пропозиціях, Держфінінспекцією у Львівській області було скеровано запити до вищезазначених підприємств. Однак жодне з підприємств не підтвердило поставки азотних та мінеральних добрив ТОВ «Техніка для бізнесу» та ТОВ «Квадрокомп». Учасники в своїх пропозиціях вказали недостовірну інформацію щодо наявності досвіду виконання аналогічних договорів.
 •  Держфінінспекція у Львівській області звернулась до ПрАТ «Галнафтохім» про надання інформації щодо вартості аміачної селітри і тукосуміші. Згідно наданої ПрАТ «Галнафтохім» листом від 19.06.2015р. №19/06-11 інформації, оптово-відпускна ціна селітри аміачної в період з 19.03.2015р. по 27.03.2015р. становила 10 900 грн/тонну, тукосуміші – 13 950 грн/тонну. Водночас в пропозиції ТОВ «Техніка для бізнесу» ціна селітри аміачної та тукосуміші становила відповідно 14 966 грн/тонну та 16 248 грн/тонну. Таким чином, комітетом з конкурсних торгів університету акцептовано пропозицію ТОВ «Техніка для бізнесу», вартість якої є вищою за ринкову на 487 920,00 грн. по лоту 1 та 183 840,00 грн. по лоту 2.
 • пунктом 5 статті 40 Закону передбачено, що умови договору не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі. Пунктом 7.2 Основних умов договору передбачено відповідальність покупця в розмірі однієї облікової ставки НБУ від несплаченої суми поставленого товару за кожен день прострочення. Натомість в укладеному договорі відповідальність визначена вже в розмірі двох облікових ставок НБУ від несплаченої суми поставленого товару за кожен день прострочення.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРЕВІРОК ДОГОВОРИ, УКЛАДЕНІ ЛЬВІВСЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ АГРАРНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ З ТОВ «ТЕХНІКА ДЛЯ БІЗНЕСУ» БУЛИ РОЗІРВАНІ.

Поширити:

Коментарі закриті.