Постанова 169 та зміни до неї: організація та планування закупівель в умовах воєнного стану

0

Для організації та планування закупівель в умовах воєнного стану Кабінетом Міністрів України 28.02.2022 року було прийнято Постанову про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану від № 169 (далі – Постанова). Даним нормативним актом було встановлено, що “в умовах воєнного стану: оборонні та публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених Законами України “Про публічні закупівлі” та “Про оборонні закупівлі”. Однак Замовники повинні відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель. Однак, для удосконалення порядку та механізмів проведення закупівель в умовах воєнного стану до даної Постанови неодноразово вносилися зміни. А з цього виходить, що Замовники, при укладанні договорів, повинні керуватися чинною редакцією Постанови.

Тому розглянемо, які зміни вносилися у кожній редакції Постанови 

Номер Постанови та змін до неї (дата набрання чинності)БулоСтало
28 лютого 2022 р. № 169 (28.02.2022 р.)переліки та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг визначаються:для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпеченкня потреб безпеки і оборони України – рішенням державних замовників у сфері оборони;для інших закупівель – рішенням органу управління державним майном суб’єкта господарювання державного сектору економіки;
дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель;
оприлюднення укладеного договору в електронній системі закупівель протягом п’яти робочих днів після його підписання. … Договір, не оприлюднений в електронній системі закупівель у встановлений строк, є нікчемним.
закупівлі включаються до Річного плану
№ 176 від 02.03.2022 ( діють з 03.03.2022 р.)переліки та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг визначаються:
для інших закупівель – рішенням органу управління державним майном суб’єкта господарювання державного сектору економіки;оприлюднення укладеного договору в електронній системі закупівель протягом п’яти робочих днів після його підписання. … Договір, не оприлюднений в електронній системі закупівель у встановлений строк, є нікчемним;закупівлі включаються до Річного плану
переліки та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг визначаються:

для інших закупівель – рішенням органу управління державним майном суб’єкта господарювання державного сектору економіки; рішенням органу управління комунальним майном; рішенням відповідного органу управління суб’єкта господарювання, що провадить діяльність на об’єкті критичної інфраструктури з використанням майна комунального сектору економіки.
У разі коли Кабінет Міністрів України здійснює повноваження суб’єкта управління державним майном або загальних зборів суб’єкта господарювання державного сектору економіки, переліки та обсяги закупівель товарів робіт і послуг за поданням замовника погоджуються центральним органом виконавчої влади, який формує державну політику у відповідній сфері, в якій суб’єкт господарювання державного сектору економіки провадить свою діяльність згідно з метою, визначеною його установчими документами;

оприлюднення укладеного договору в електронній системі закупівель протягом п’яти робочих днів після його підписання… Договір, не оприлюднений в електронній системі закупівель у встановлений строк, є нікчемним.
Дія цього підпункту не поширюється на договори, що укладені для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони. Такі договори оприлюднюються в електронній системі закупівель протягом 10 робочих днів після припинення чи скасування воєнного стану
закупівлі включаються до Річного плану
№ 195 від 04.03.2022 (діють з 05.03.2022р.)державні замовники у сфері оборони під час здійснення передбачених цією постановою закупівель повинні відповідно до Закону України “Про оборонні закупівлі” дотримуватися принципів здійснення оборонних закупівель.закупівлі включаються до Річного плану
державні замовники у сфері оборони під час здійснення передбачених цією постановою закупівель повинні дотримуватися таких принципів:
своєчасність та відповідність прийнятим рішенням щодо захисту національних інтересів України, забезпечення потреб безпеки і оборони;
ефективність використання коштів, результативність;
 попередня оплата товарів, робіт і послуг оборонного призначення здійснюється на строк та у розмірах, визначених державними замовниками у сфері оборони у державних контрактах (договорах) про закупівлю товарів, робіт і послуг;
 дія пункту 4 та абзацу другого пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 “Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 64) не поширюється на державних замовників у сфері оборони.”
закупівлі включаються до Річного плану
№ 201 від 05.03.2022 (діють з 06.03.2022 р)переліки та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг визначаються:
для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони України – рішенням державних замовників у сфері оборони;
для інших закупівель – рішенням органу управління державним майном суб’єкта господарювання державного сектору економіки; рішенням органу управління комунальним майном; рішенням відповідного органу управління суб’єкта господарювання, що провадить діяльність на об’єкті критичної інфраструктури з використанням майна комунального сектору економіки.
закупівлі включаються до Річного плану
  оприлюднення укладеного договору в електронній системі закупівель протягом п’яти робочих днів після його підписання… Договір, не оприлюднений в електронній системі закупівель у встановлений строк, є нікчемним.
Дія цього підпункту не поширюється на договори, що укладені для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони. Такі договори оприлюднюються в електронній системі закупівель протягом 10 робочих днів після припинення чи скасування воєнного стану
переліки та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг визначаються рішеннями замовників/державних замовників, що здійснюють такі закупівлі
закупівлі не включаються до річного плану закупівель
За результатами їх здійснення в електронній системі закупівель замовник/державний замовник оприлюднює звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, договір про закупівлю та всі додатки до нього не пізніше ніж через 20 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях. Вимога щодо оприлюднення не застосовується до договорів, які містять інформацію з обмеженим доступом
№ 290 від 16.03.2022 (діють з 17.03.2022 р.)попередня оплата товарів, робіт і послуг оборонного призначення здійснюється на строк та у розмірах, визначених державними замовниками у сфері оборони у державних контрактах (договорах) про закупівлю товарів, робіт і послуг;попередня оплата товарів, робіт і послуг оборонного призначення здійснюється на строк та у розмірах, визначених державними замовниками у сфері оборони у державних контрактах (договорах) про закупівлю товарів, робіт і послуг;
військові адміністрації під час закупівлі засобів індивідуального захисту можуть здійснювати попередню оплату на строк та у розмірах, визначених у договорах про закупівлю товарів і послуг;
№ 335 від 20.03.2022 (діють з 22.03.2022р.)державні замовники у сфері оборони для здійснення попередньої оплати за капітальними видатками та за державними контрактами (договорами) можуть у разі потреби перераховувати кошти постачальникам товарів, виконавцям робіт і надавачам послуг (крім нерезидентів) на рахунки, відкриті на їх ім’я в державних банках, з подальшим використанням зазначених коштів виключно на цілі, визначені державними контрактами (договорами) про закупівлю товарів, робіт і послуг, з наданням підтвердних документів.
№ 437 від 12.04.2022 (діють з 14.04.2022 р.)оборонні та публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених Законами України “Про публічні закупівлі” та “Про оборонні закупівлі”;


під час здійснення передбачених цією постановою закупівель
оборонні та публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених Законами України “Про публічні закупівлі” та “Про оборонні закупівлі”.
Замовник може здійснювати публічні закупівлі, вартість яких не перевищує 50 тис. гривень, з використанням електронної системи закупівель, у тому числі з використанням електронних каталогів. У разі здійснення закупівель, вартість яких не перевищує 50 тис. гривень, без використання електронної системи закупівель замовник обов’язково дотримується принципів здійснення публічних закупівель, не вносить інформацію про такі закупівлі до річного плану та не оприлюднює в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель
під час здійснення закупівель, передбачених абзацом першим підпункту 1 цього пункту, а саме: оборонні та публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених Законами України “Про публічні закупівлі” та “Про оборонні закупівлі”)
Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України. Сторони договору про закупівлю, що укладається відповідно до абзацу першого підпункту 1 пункту 1 цієї постанови, можуть встановити, що умови такого договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до набрання чинності цією постановою виключно у разі, якщо на момент набрання чинності цією постановою у замовника за закупівлею предмета закупівлі, передбаченого договором про закупівлю, були наявні умови для застосування переговорної процедури закупівлі, визначені пунктами 2, 4, 5 частини другої статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”, або наявні умови для не застосування порядку проведення спрощених закупівель, визначені пунктами 2, 4, 5 частини сьомої статті 3 Закону України “Про публічні закупівлі”.
Поширити:

Коментарі закриті.